Vad krävs för att kunna orosanmäla?

I mitt bostadsområde har jag uppmärksammat en vuxen person som troligtvis lider av psykisk ohälsa eller missbruk. Jag vet inte vad personen heter eller bor, eller om hen ens har någonstans att bo, utan bara "driver runt" i området. Då jag arbetar med människor i behov av stöd (dock inte inom soc) så väcker detta en del tankar. Är lite orolig för att hon kan vara väldigt utsatt, eller har barn som far illa då hon själv uppenbarligen gör det. Behöver man namn och adress på en person för att göra en orosanmälan?

Anonym0123

Kommentarer

Hej!

Det är fint att du bryr dig om dina medmänniskor och att du vill hen väl.

Orosanmälningar avseende vuxna görs till socialtjänsten i den kommun som personen befinner sig men det är svårt om det saknas uppgifter om namn och/eller personnummer.

Det finns ofta uppsökarverksamheter både inom socialtjänst och psykiatri som vänder sig till personer som är i behov av stöd och som man kan kontakta om man har oro för någon som vistas i kommunen. Eftersom det inte framgår vilken kommun du bor kan vi inte hänvisa till någon exakt verksamhet. Om du kontaktar socialtjänsten i den kommun du bor så kan de säkert hjälpa dig. De bör även ha kunskap om det finns uppsökande verksamheter inom regionens psykiatri och som de då kan lämna kontaktuppgifter till.

Vi hoppas att du får den information som du efterfrågar och därmed kan bidra till att hen får stöd om behov av detta finns.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter