Vårdnad

Hejsan. Jag har tänkt lite. Jag har barn på lvu, men har blivit ihop med en kille som inte är pappa till mina barn som är på lvu. Om några år funderar vi kanske att skaffa barn ihop. Jag vet när barnet föds och man inte är gifta så går vårdnaden över till mamman tills man har gjort faderskapstest. Men min fråga är om man skulle kunna ge vårdnaden till pappan innan barnet föds? Att han får ensamvårdnad? Och öppnar soc upp en ny utredning även om han skulle enbart ha vårdnaden på barnet? Mvh

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har frågor om LVU och vad som kan ske om ni får ett gemensamt barn utifrån att du redan har barn som är omhändertagna.

Oavsett vem som är vårdnadshavare kan utredning inledas om det finns en oro kring ditt barn. Så det är inte vem som är vårdnadshavare utan vem som har den faktiska omvårdnaden kring barnet och att barnets omsorgsbehov tillgodoses.

Meningen med tillämpning av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) är att trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och unga den vård och den behandling som de behöver. LVU kompletterar socialtjänstlagen i situationer när frivilliga insatser inte är möjliga. Detta framgår av 1 § LVU där det anges att insatser inom socialtjänsten för barn och unga ska göras i samförstånd med den unge och den unges vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter