Fråga

Jag ska flytta till ett ungdomsboende, å jag får skadeståndspengar när jag blir 18 för jag vart utsatt för sexuellt övergrepp.
Jag undrar om jag måste använda dom pengarna när jag fyllt 18 om jag bor kvar på ungdomsboendet?

Fråga angående skadestånd

Kommentarer

Hej,

Vi förstår att du undrar över dina skadeståndspengar.

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till försörjningsstöd.
Försörjningsstöd ska utgöra ett yttersta skyddsnät, för att människor ska klara sin försörjning. Det vill säga att först om en person inte klarar sin försörjning på något annat sätt, har den rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten gör därför en individuell behovsprövning. De beaktar vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda.

Detta innebär att de tar hänsyn både till vilka inkomster och vilka tillgångar du har. Har du inkomster eller tillgångar, i tillräcklig omfattning för att klara din försörjning, kan de göra bedömningen att du inte har rätt till försörjningsstöd.
Generellt gäller att hela skadeståndet räknas som inkomst. Det finns dock undantag. De kostnader du haft i samband med din skada kan eventuellt dras av i beräkningen. Detta kan till exempel gälla kostnader för läkare, mediciner etc. och även psykologkontakt m.m. Det är därför viktigt att spara kvitton.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter