Försäkringspengar

Hej har en fundering. Jag hade en vattenläcka i min källare där det var fler saker som blev förstörda. Försäkringsbolaget betalade ut pengarna till mitt konto. Då är min fråga räknar ekonomisk bistånd (socialtjänsten) det som en inkomst?

Pandora

Kommentarer

Hej!

Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer för försörjningsstöd där de bland annat beskriver vad som ingår i försörjningsstöd och även vad som Socialstyrelsen anser inte bör räknas som inkomst. Socialstyrelsen skriver “bör” då det är upp till varje kommun att fatta beslut om kommunen ska följa Socialstyrelsens rekommendationer eller inte.

I riktlinjerna står det att socialnämnden vid bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd bör räkna med hushållets samtliga faktiska inkomster. Dock finns det inkomster som socialnämnden i regel inte bör räkna med. En sådan inkomst är exempelvis: “skadestånd som den enskilde får för att kompensera ekonomiska förluster och som inte utgör ersättning för inkomstförlust”. Tanken är att den enskilde ska kunna ersätta det den har förlorat vid exempelvis inbrott eller som i ditt fall vid en vattenläcka.

Det här är alltså endast riktlinjer och varje kommun gör sin egen bedömning. Det kan vara bra att prata med din handläggare på ekonomiskt bistånd om situationen och det kan påverka om du behöver ersätta de saker som blivit förstörda eller inte.

I fall att du har för avsikt att överklaga beslutet finns det mycket information som kan vara bra att känna till i nedanstående länk.

https://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig lite hjälp och att du fått lite mer klarhet i vad som gäller i din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter