Akut bistånd

Hej!
Vart kan man läsa mer om akutbistånd?

fundering

Kommentarer

Hej

Du vill veta mer om bistånd. På Sveriges kommuner och regioner kan du får mer information om socialtjänstlagen och bistånd, både ekonomisk och andra former av bistånd. Det finns även en del information på Socialstyrelsen, allmänna råd och regler.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter