Insatser barn - placerade barn

Hej!

Jag bara undrar generellt.

Låt oss säga att man har ett barn placerat i en annan kommun. Man flyttar från den kommun , men bor endå någorlunda nära. Man påbörjar en hemtagning av barnet som är placerat och sen får reda på att man är gravid.

Så barnmorskan läser ens journaler och ser att man har haft tidigare kontakt med socialtjänsten och vill att man ska ha möte och iallafall lyssnar på dem. Så man går med på det och har möte.

Man kommer fram till en bra insats för bebisen man väntar. Men kan den kommunen man tillhör på något sätt hjälpa till med att få hem barnet som är placerat i den andra kommunen, så man kan ha insatsen som är tänkt för bebisen, är tänkt för syskonet också ? Alltså att det är en insats som inte enbart är för ett spädbarn utan för lite äldre barn också.

Sen låt oss säga att man får åka till ett mamma-barn hus och stanna några månader. Kan den kommunen man då tillhör på något sätt bistå eller hjälpa till på nåt sätt, så att barnet som är placerat i den andra kommunen får följa med mamman & syskonet till hemmet?

För då är man ju endå övervakad & man får en chans att bevisa att man kan ta hand om två barn samtidigt. Tänker att det är ju på ett sätt en fördel att man kan bevisa att man kan ha båda två , eftersom det är skillnad att ha 2 barn mot att ha ett.

Jag satt och funderade på detta generellt häromdagen bara för jag är nyfiken. Jag tänker ju att på något sätt kanske det skulle kunna gå men jag vet ju som sagt inte. Tänker att man måste kunna ansöka om att det placerade barnen ska få följa med och att kommunen man tillhör kan hjälpa till eller prata med kommunen där barnet är placerat eller liknande om de skulle tycka det är en bra idé

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Som vi förstår det gäller din fråga generellt om en ny kommun som man flyttat till kan hjälpa en person att få hem ett placerat barn och/eller placeras ihop med det första barnet och andra barnet på en institution.

Det som gäller generellt är att en kommun som har placerat ett barn utanför hemmet har ansvar för placeringen. Om vårdnadshavare då väljer att flytta till en annan kommun sker det inte per automatik att placeringen flyttas över till socialtjänsten i vårdnadshavarens nya kommun. Socialtjänsten i den gamla kommunen behöver i så fall ansöka om att flytta över ärendet till den nya kommunen.

Om vårdnadshavaren får ett nytt barn i den nya kommunen och socialtjänsten blir inkopplad så är det socialtjänsten i den nya kommunen som har ansvaret.

Det är svårt att svara på huruvida det är möjligt att det barnet som är placerat kan följa med föräldern och det nya barnet till en annan placering. Det är något som socialtjänsterna i respektive kommun behöver diskutera och komma överens om och samtycke till att bryta sekretessen dem i mellan behöver ges av vårdnadshavaren.

Du skriver att din fråga är generell men det är upp till vårdnadshavaren att prata med respektive socialtjänst om en eventuell samplacering.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter