Vad är sanningen ???

Hej, jag har sökt efter ett lägenhet from bo plats under 4 år tills idag,
social tjänsten gav mig sina ord om att jag kommer få stöd för att betala min hyra ifall jag sköter mig och följer reglerna,

infon som jag fick var att man måste vara inskriven hos arbetsförmedling och vara arbetssökande tills man hittar ett jobb eller
vara en student för att har rätt till aktivitetsstöd, i dag så säger dom att jag inte har rätt med att få stöd med hyran när jag fått min lägenhet, dom säger att jag måste ha ett jobb och betala min hyra under 1 helt år och försörja mig själv, då kan dom kommer dom samtycka att jag får hjälp ifrån dom !!,!!

Medans dom sa till mig att jag har rätt att få stöd med ekonomi för att betala min hyra när jag får ett nytt bostad om jag är en student eller är arbetssökande.

Loco_97

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du har hamnat i en besvärlig situation och är angelägen om att snabbt få svar på din fråga.

Som vi förstår det undrar du hur du kan få hjälp med din hyra. Som enskild är man själv ansvarig för sin ekonomiska situation. Det innebär att man på egen hand måste försöka lösa sina behov, till exempel genom att be om hjälp i sitt nätverk och genom att planera sin ekonomi.

Om man efter bästa förmåga försökt lösa sin situation men ändå inte klarar det så kan man ha rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms vara i behov av det.

Vad vi förstår har du tidigare fått förhandsbesked om möjligheten att få bistånd men att detta sedan har ändrats. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan råder dig att kontakta din handläggare för att få specifik information om vad som gäller i ditt ärende.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd hos socialtjänsten. För att ansöka så vänder du dig till den socialtjänst du tillhör. Du kommer då få en handläggare som gör en utredning kring din situation och fattar beslut om att antingen bevilja dig bistånd eller avslå din ansökan. Får du avslag kan du överklaga det beslutet till förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter