Begagnad jacka

Hej
Jag har sålt min jacka som blivit för liten för mig
Jag har ekonomiskt bidrag som ensam stående är arbetslös ohar varken a-kassa lr alfakassa ingenting förutom mitt ek bistånd
Jag annonserade ut min, fick sålt jackan för 90kr nypris var 6000kr, annons kostnaden var 10% av försäljningspriset
Jag bifogar ett konto utdrag vid varje ansökan, soc har betraktat jackans slutpris som en inkomst o dragit av 90kr på biståndet iom det... En inkomst är inte skattefri, ingen hänsyn till värdeminskning lr annons kostnad
Jag fick en återbetalning om 9kr som jag hade betalat för en vara som hade tagit slut på Wish, 3 ggr har jag fått pengarna insatta på mitt konto, likadant där, men soc anser att dessa pengar som jag betalat men p g a slutforsalj. tagit slut o fått tillbaka är en inkomst o skall räknas som det, jag fick tillbaka swish at 300kr som jag lånat ut till en vän samma sak de drar av 300kr från mitt bidrag???

Orimligt

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har fått avdrag på ditt ekonomiska bistånd på grund av transaktioner på ditt kontoutdrag.

Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden utan det bästa är att du kontaktar din handläggare för ekonomiskt bistånd och be att få tydligt förklarat var du i såfall fått avdrag. Kan man inte försörja sig så är ekonomiskt bistånd sista möjligheten till försörjning. Om man uppbär ekonomiskt bistånd så är man skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande och göra vad man kan för att bli självförsörjande.

Om man exempelvis har sålt en jacka som du skriver och fått pengarna insatta på ett konto så kan de räknas som en inkomst, oavsett summan. Ansvaret att kunna redovisa vart pengar kommer ifrån och för vad ligger på den enskilde. Har man ekonomiskt bistånd så bör man inte låna ut pengar till någon annan då ekonomiskt bistånd är till för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Det kan därför tolkas som att man inte har rätt till ekonomiskt bistånd om man har medel att låna ut till någon annan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter