Ekonomiskt bistånd

Hejsan!
Jag har en fråga om ekonomiskt bistånd.
Ifall jag och handläggaren i arbetsförmedlingen kommer överstens att jag ska börja studera och vi säger att jag ska börjar studera den 12 januari. Måste jag fortsätta att söka arbete för att få bistånd? Måste jag fortfarande stå till arbetsmarknadensförfogan för att få bistånd?

Fundering

Kommentarer

Hej!

Att studera och skaffa kunskap är alltid bra och ökar dina chanser till att bli självförsörjande.

Sverige har säkerställt att alla ska ha en chans och möjlighet att studera, även på eftergymnasial nivå, och därför löst detta med att studierna kan finansieras genom studiemedel och studielån.

Försörjningsstöd är inte tänkt att finansiera några studier. Försörjningsstöd är ett bistånd som är behovsprövat och beviljas endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Så är man arbetsför och inte kan försörja sig, så ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och ta alla typer av arbete som man skulle kunna klara av, både på hemorten och på annan ort.

För att inte riskera att stå utan pengar bör du prata med din handläggare på socialtjänsten om hur du ska göra.

Lycka till med dina studier!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter