Väger remiss tungt?

Hej!

Brukar (såklart inte alltid) remiss från socialsekreterare till BUP angående tonåring med olika problem pga våld och övergrepp väga tungt hos BUP? Brukar remisser från soc väga tyngre än egen vårdbegäran?

Person

Kommentarer

Hej!

Du frågar om remiss till BUP och om det väger tyngre om den kommer från socialtjänsten eller är en egen remiss.

Hur det går till på BUP får vi överlämna till dem att svara på. Det finns många olika BUP-mottagningar runt om i landet och vi råder er att ta en direkt kontakt med den mottagning som det gäller. Alla mottagningar hittar ni på 1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter