Min son

Han ska hem min son till mig! Tycker inte om familjehemmet! Vill ju att han ska bo med mig för alltid och socialen i Årjäng o flöjten i Hammarö har gjort fel. Jag klarar av att ta hand om barn! De har gjort mycket fel

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är en svår situation för dig och du upplever att du inte förstår varför socialtjänsten har agerat som de gjort. Vi kan inte kommentera enskilda ärenden men kan ge en generell förklaring kring hur lagen ser ut.

Av vad du skriver så uppfattas att du inte samtycker till att ditt barn är placerat i ett familjehem, varför man kan utgå från att ditt barn inte är frivilligt placerat utan är placerat med stöd av LVU ( Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

LVU upphör först när vårdbehovet inte längre finns. Om vården enligt LVU har satts in på grund av brister i hemförhållandena, ska socialtjänsten ta ställning till om vården ska upphöra var sjätte månad. Socialtjänstens ställningstaganden kan i detta fall inte överklagas.

Vård enligt LVU kan omprövas om vårdnadshavaren begär det och det kan göras när som helst. En begäran om att vården ska upphöra innebär att det uppkommer ett förvaltningsrättsligt ärende som ska utredas och avgöras genom ett formellt beslut. En utredning som inleds av denna orsak kallas hemtagningsutredning. Om socialnämnden efter denna utredning beslutar om fortsatt vård med stöd av lagen, så kan ett sådant beslut överklagas till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU, och då kan du yrka på att vården ska upphöra.

Det vi kan råda dig att göra är att prata med den socialtjänst som har hand om ditt barns ärende. Även om du är kritisk till dem så är det bästa för ditt barn att det finns ett samarbete mellan dig och socialtjänsten. Om du är missnöjd med handläggarna kan du alltid be att få prata med deras chef.

Om du är missnöjd med socialtjänstens arbete kan du alltid kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten

Vänligen

Soctanterna

Soctanter