Undrade

Om man har haft en barn utredning och man ska få hem pappret på utredningen. Observera att vi har endast träffats 2 gånger. Kan det stå där då att dom vill ha ett lvu eller det ska man få veta under utredningens gång så man kan få egen advokat och så? Eller det kan komma i det pappret man får när allt är färdigt ?

Anonym

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår har du frågor kring handläggning av ditt ärende på socialtjänsten.

Under en utredning är det brukligt att utredningsförfarandet kommuniceras kontinuerligt till vårdnadshavare och barn utifrån barnets ålder. Med det menas att man samtalar om vad som inkommit och framkommer under utredningens gång. Vårdnadshavaren har möjlighet att inkomma med synpunkter och bemöta det som framkommit i utredningen.

Varje beslut som handläggaren fattat skall vara välgrundat och dokumenterat och därav möjligt för dig att ta del av. Detta innebär att en sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Det innebär att socialsekreteraren under pågående utredning ska kommunicera med er vårdnadshavare om det framkommit uppgifter under utredningstiden som kan ligga till grund för ett eventuellt LVU. Gäller det omedelbart LVU blir ni vårdnadshavare informerade om detta samma dag och kan då kontakta en advokat.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men det verkar som du har frågor kring en specifik utredning. Vi råder dig därför att kontakta handläggaren i ärendet och gå igenom det som är oklart för dig.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter