Rättigheter

Hejsan! Var på ett möte på socialkontoret, personen jag träffade var väldigt kryptisk och berättade inte alls vad det handlade om utan jag fick frågan om våld i hemmet. Förstod inte riktigt vad det handlade om och förklarade för dom att det våld som är i hemmet är att sambons barn bråkar en del med varandra som alla barn gör mer eller mindre. Fick höra från sambon att det tydligen handlade om mig men var inget dom tog upp alls utan kändes mer som det var riktat att jag skulle ange min sanbo för saker som inte var sanning. Vad har jag för rättigheter i en utredning som eventuellt rör mig som inte är vårdnadshavare? Fick inte veta något alls så kändes helt meningslöst att vara på ett möte som inte gav något...

DaLan

Kommentarer

Hej!

Av det du skriver uppfattas det som att du har blivit kallad till ett möte på socialtjänsten utifrån en oro som finns kring din sambos barn, som du därmed inte är vårdnadshavare till. Det framgår inte om det handlar om en förhandsbedömning eller om det är i en pågående utredning.

Oavsett vilket så har endast barnens vårdnadshavare rätt till insyn i socialtjänstens arbete kring barnen. En styvförälder har inga juridiska rättigheter mot barnet så länge denna inte är barnets formella vårdnadshavare. Styvförälders enda möjlighet till insyn går via den biologiska föräldern som de sammanlever med.

Du kanske kände ditt möte på socialtjänsten som meningslöst utifrån din situation men försök att tänk på att alla samtal är viktiga för socialtjänsten för att kunna göra en helhetsbedömning kring hur din sambos barn har det och om eventuell hjälp behövs. Det mötet var därmed viktigt för att samla information och det var därmed viktigt utifrån din sambos barn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter