Kan jag anmäla mitt barn?

Hej

Kan jag anmäla mitt eget barn till Soc för att hen är besvärlig och provocerar alla i familjen och skapar ständiga problem, i stort sett dagligen och ibland upprepande gånger? Vi har pratat mycket om beteendet och att det är jobbigt för alla och förklarat att det finns hjälp att söka men det hjälper inte... Det känns hopplöst att dras med detta i snart 4 år och vi funderar på om vi ens vill ta hand om hen längre pga. allt besvär och problem som orsakas... vad göra?

Oscar

Kommentarer

Hej!

Det låter som att situationen är svår för hela familjen. Du kan hos socialtjänsten ansöka om stöd. Bland annat i ditt föräldraskap, tex med gränssättning eller stöd i form av kontaktperson/kontaktfamilj till ditt barn. Socialtjänsten öppnar då en utredning för att utreda de behov som barnet och er familj har.

Att ansöka om stöd från socialtjänsten är frivilligt och du kan när som helst under utredningen avbryta utredningen. När socialtjänsten kommit fram till sitt beslut ska detta delges skriftligt.

Det finns även stöd som barnet kan få via skolans kurator eller om det gäller en tonåring, att söka via tex ungdomsmottagningen. När du kontaktar socialtjänsten kommer du även att få information om vad det finns i just ditt område. Det kan också nämnas att det i de flesta städer dessutom finns stöd att få utan att socialtjänsten beviljar bistånd via exempelvis öppenvård.

Vilket stöd just du och ditt barn skulle behöva är dock svårt att svara på då det skulle behövas mer information. Det framgår inte heller vilken stad ni bor i. Det bästa rådet är därför att du kontaktar socialtjänsten i det område som du bor i för att få ett råd mer specifikt utifrån er situation.

Lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter