Får det gå till såhär

Jag har haft en utredning på ett av mina barn. Har pågått nu i snart 3 månader. För en månad sedan sa dom den va färdig å skulle skickas hem. Än har den inte kommit. När jag ifrågasatte varför hade hon flera anledningar. Nu när jag ringer hennes chef för att ifrågasätta detta. Har då skickat mejl å pratat in på svararen så ringer hon inte tillbaka. Nu har chefen även ställt in så när man ringer dit går en telefonsvare på direkt. Ringde chefens chef å pratade in Där med utan nån ringer tillbaka. Får det verkligen gå till såhär?

Mamma

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en situation där du väntar på en utredning, som du tycker borde varit klar och hemma hos dig för länge sedan. Du skriver att du fått olika anledningar som svar på vad det är som gör att den inte kommit än. Vi förstår det som att du vill ifrågasätta dessa anledningar, och därför vänt dig till chefer.

Det är bra att du skickar mejl, eftersom du då vet att ditt meddelande kommit fram. Myndigheter har en serviceskyldighet som regleras i Förvaltningslagen. Där står att svar ska ges utan onödigt dröjsmål. Det är inte klarlagt exakt hur lång tid detta är, men inom en vecka bör man kunna få svar på fråga man ställt. Det beror på vad ärendet gäller och hur skyndsamt det bedöms vara. Myndigheter ska även vara tillgängliga, och kunna upplysa om hur allmänheten ska gå tillväga för att få kontakt. Det innebär inte att enskilda personer inom myndighet alltid ska vara tillgängliga, men du ska kunna få reda på när och hur du kan kontakta myndigheten. Det går att se på hemsidan som hör till förvaltningen, och även om man tar kontakt med receptionen.

Du frågar om det får gå till så som du beskriver. Det går inte för oss att avgöra om det är rimligt dröjsmål eller inte, det beror på det besked du tidigare fått. Om du inte är nöjd med det bemötande du får kan du lämna in ett klagomål till din förvaltning, du kan även kontakta IVO som är den enhet som granskar socialtjänstens arbete.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter