Praktik

Hej. Hur kan det komma sig att unga får praktik inom socialtjänsten? Det kan ju vara en vän till praktikanten som inte vill att hen ska veta att brukaren har med socialen att göra över huvudtaget, syftar ej på bistånd, utan mer på ex. Insatser osv...

Kim lou

Kommentarer

Hej!

Du har en fråga kring varför unga kan få praktik på en socialtjänst då det kan vara en vän som är aktuell där. Vi vet inte om vi uppfattat din fråga rätt men när det gäller praktik så kan studenter som går på socialhögskolan erhålla praktikplats inom socialtjänsten. Detta är en del av deras utbildning samt har de sekretess både under praktiken och även efter. De får inte berätta vidare om informationen.

Om det gäller praktikplatser för personer som inte är under utbildning kan vi inte svara på hur det kan komma sig. Detta då det ser olika ut beroende på vilken kommun och vilken typ av insats det handlar om. Vissa kommuner köper in insatser. Oavsett vad har praktikanten sekretess.

Socialtjänsten har också skyldighet att hantera om det uppstår en jävsituation. Det innebär att om en anställd/praktikant på socialtjänsten känner den som är aktuell privat ska den anställde inte ta del av något som rör den personen. Möjligheten finns att kontakta handläggaren för att rådgöra kring den situation som uppstått och för att hitta lösningar på det som inträffat så att det känns bra för den som är aktuell på socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter