Boende

Postat: 2009-11-29 14:56

Mina föräldar är skilda. Pappa har slängt ut mig, och nu har mamma det också. Jag har ingenstans att bo och får nu hoppa runt och bo hos kompisar. Jag vill absolut inte ha med mina föräldrar att göra men nu vet jag inte vad jag ska göra längre. Jag är rädd för att jag snart hamnar på gatan. Vad kan jag göra?

Gäst

Kommentarer

Postat: 2009-11-30 08:51

Hej

Du ska ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel som du bor i snarast möjligt och ansöka om stöd i din svåra situation. Vet du inte vilken stadsdel du tillhör kan du via malmo.se ta reda på mer. Du kan också ringa Malmö stads växel på 34 10 00. Är du under 18 år ska du kontakta den sektion inom socialtjänsten som arbetar med barn och unga. Är du över 18 år ska du vända dig till sektionen för vuxna.

Du framför en ansökan om stöd och/eller boende till en socialsekreterare. Att få boende genom socialtjänsten som ung är inte lätt och det krävs mycket särskilda skäl. Socialtjänsten kommer att behöva ta kontakt med dina föräldrar och föra en diskussion om er situation. Om du får boende via socialtjänsten (och du är över 18 år), är det inte säkert att det blir det boendet som du hade önskat. Socialtjänsten förfogar över ett visst antal akutboende i olika former, större delen av dem består av platser på stadens härbärge och vandrarhem. Boende via socialtjänsten ska enbart ses som en akut lösning men blir ibland längre än vad man väntat sig.

Återigen ber vi dig ta kontakt med socialtjänsten för stöd och vidare information, du ska inte behöva leva under otrygga förhållanden, framförallt inte när man är ung. Går du fortfarande i skolan kan du även söka dig till skolkuratorn som kan stötta och vägleda dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter