Hot från socialtjänsten

Hej vi har gjort Många orosanmälningar mot familjehem och gjort ivo,Do och Jo anmälningar mot både socialen och familjehem.nu förra veckan så hade vi umgänge med våra barn och dom vart helt förstörda är dom kom hem till oss.dom sa att om ni gör orosanmälningar och då får vi aldrig komma hem till er mera och sen har dom lagt in om vårdnadsöverflytt om våra barn.även denna handläggaren har erkänt att om vi gör mera orosanmälningar så kommer detta att hända.som vi förstår så måste dom göra nya utredningar både på oss och familjehemmet.men varför får vi inte vara oroliga över våra barn.som har hänt familjehem rattfylla med våra tre barn(2015)självmord familjehem (2019) och 2020 vart två andra barn misshandlat i familjehemmet.vi har dock allt inspelat.och har gjort ivo anmälan.jag ser både tjänstefel och maktmissbruk i detta.för man gör inte så här mot andra vårdnadshavare.och sen är inte denna kommun så oroliga att dom får komma hem till oss detta gäller om mat att dom säger att dom inte får mat alls och sen att vi får ha dom över helgerna??ska man inte kommunen vara orolig då med över denna mat efter som det är det som dom tog våra barn för(LVU)

Generalen

Kommentarer

Hej!

Ni beskriver en situation där ni under lång tid varit oense med socialtjänsten om vad som blir bäst för era barn. Ni har använt de möjligheter som finns vad gäller att föra fram er uppfattning, och ärendet har blivit granskat av olika instanser. Det visar att ni vet och har koll på vilka vägar ni kan använda er av för att föra fram er uppfattning.

Ni får vara oroliga för era barn, det kan ingen ta ifrån er. Samtidigt kan det bli ansträngande för barnen när nya utredningar görs, särskilt om det leder till rättsprocesser. Det är en balansgång som behöver hanteras, ni har både rättigheter och skyldigheter och det har socialtjänsten också.

Vårdnadsöverflyttning görs när handläggare gör bedömning att barn rotat sig, det vill säga familjehemmet har blivit ett hem där barnen känner sig hemma och det finns planering att de ska stanna kvar. Det ska inte vara ett hot från socialtjänsten, däremot behöver de informera er om hur planeringen ser ut och vilka bedömningar som görs. Socialtjänsten ansöker om vårdnadsöverflyttning hos Tingsrätten, det är Tingsrätten som avgör och bestämmer. Om detta blir aktuellt i er familj kommer socialtjänsten att göra utredning, där kommer ni att kunna läsa hur de gjort bedömningen att detta är bäst för barnen.

Er sista fråga, hur det kan vara att socialtjänsten tycker att det är okej att barnen kommer till er på helgen trots den tidigare oron att ni inte har mat hemma går inte att svara på för oss, ni får ta kontakt med handläggare och fråga.

Hoppas att detta blev till svar på era frågor.

Vänligen Soctanterna.

Soctanter