19 år och gravid

Jag är 19 år och jag bor med min pojkvän. Nu är jag gravid men jag har inte ett personnummer. Jag har ett samordningsnummer. Jag har ingen pengar och ingen eget boende. Pratar inte så mycket Svenska eller. Vad ska jag göra?

Behöver hjälp

Kommentarer

Hej!

Utifrån vad du skriver så tolkar vi det som att du inte står utan bostad då du bor tillsammans med din pojkvän.

Om du är asylsökande och omfattas av rätten till dagersättning enligt LMA så kan du ansöka om särskilt bidrag om det är något du behöver införskaffa till det kommande barnet. Det sker i så fall alltid en individuell prövning av behovet och i de fall man blir beviljad så är det till det billigaste alternativet.

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten där du bor och få ditt ärende prövat. Du kan även gå in på www.migrationsverket.se och läsa mer vad som gäller. Informationen där finns på flera olika språk.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter