Hur går man tillväga

Va så att vi fick en oros anmälan för min pojke blev misshandlad..då fick jag en oros anmälan på mig. Helt fel då vi drabbade får en orosanmälan.men när vi har varit där nu så sa dom att det va färdigt å dom skickar hem papprena. Va alltså för mer än en månad sedan. Jag försöker mejla å ringa hennes chef som också vägrar svara för vill gärna läsa detta.hurgår jag tillväga när man varken får papper eller dom ringer tillbaka när man söker dom. Väldigt väldigt illa

Funderar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att socialtjänsten har gjort en förhandsbedömning utifrån den inkomna orosanmälan. Man har alltid rätt att ta del om den dokumentation som förs kring sitt eller sitt barns ärende på socialtjänsten om man är vårdnadshavare. Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden men en förhandsbedömning får ta högst 14 dagar att handlägga från det datum den inkom till socialtjänsten.

Om ni inte får tag på handläggaren eller dennes chef kan ni alltid kontakta IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Med dem kan du diskutera ärendets handläggning och om de kan hjälpa dig vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter