Flytta hemifrån som minderårig

Hej. Jag är en tjej på 17 år och jag har haft väldigt mycket problem hemma. Det har vart fysisk och psykisk misshandel i så länge jag kan minnas, ända sen jag blev placerad på LVU första gången har den fysiska misshandeln upphört men utsätts dagligen för det psykiska våldet. Socialtjänsten säger att det inte finns tillräckligt med underlag för en placering. Finns det något sätt över huvudtaget att man kan flytta hemifrån som minderårig? Är villig att göra allting, även hoppa av skolan. Snälla hjälp

Hemlöst barn

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av vad du skriver att du har en tuff situation. Alla barn har rätt till att växa upp under goda och trygga uppväxtförhållanden. Generellt sett så har vårdnadshavare försörjningsskyldighet för sitt barn så länge barnet studerar på gymnasienivå, dock längst till och med att man fyller 21 år.

I försörjningsskyldigheten ingår exempelvis att vårdnadshavaren ska stå för boende, mat och kläder. Om du fortfarande är aktuell inom socialtjänsten så är det viktigt att du fortsätter berätta om din situation så att du kan få hjälp och stöd i den. Om du inte har en pågående kontakt så rekommenderar vi dig att kontakta socialtjänsten och ansöker om stöd utifrån den situation som du beskriver. Eventuellt kan du även kontakta kuratorn på din skola för att få stöd i din situation. Det görs alltid individuella bedömningar i ärenden och därför vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden, men du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter