körkort

Hej!
Vi skulle vilja hjälpa vår son med att betala hans körkort för att öka hans möjligheter till att få ett arbete. Han har försörjningsstöd. Vår fråga är: Får han ta emot den hjälpen utan att hans ekonomiska bistånd förändras?

stockrosor

Kommentarer

Hej!

Alla inkomster som kommer in på din sons konto räknas som inkomster och dras av vid utbetalning av försörjningsstöd.

Det finns inget som kan hindra dig att betala din sons körkort, men du behöver betala direkt till körskolan/Transportstyrelsen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter