Får jag studiehjälp om jag jobba extra?

Jag jobbar extra efter skolan ibland och jag är 18 år får jag störa studiehjälp?

Emma

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du har möjlighet att arbeta extra efter skolan.

Studiehjälp är ett samlingsnamn på olika bidrag från CSN som man kan ansöka om. Ett av dem är studiebidraget som man får när man studerar på gymnasiet. Du har rätt till studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20 år och om du studerar heltid på gymnasienivå. Om du går in på www.csn.se så kan du läsa mer om vad som gäller och om du kan ha rätt till något utöver studiebidrag.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter