Hemma

Kan jag få hjälp att hitta en sov lägenhet då jag absolut inte kan bo hemma

Majsan

Kommentarer

Hej!

Man har alltid rätt att ansöka om bistånd i form av boende hos socialtjänsten om man står utan bostad. Det behöver föreligga särskilda skäl för att man ska kunna bli beviljad ett boende genom socialtjänsten men det görs alltid en individuell prövning av ansökan. Huvudansvaret för att lösa sin bostadssituation åligger den enskilde.

Blir man beviljad bistånd i form av boende är det inte säkert att det blir i en lägenhet utan det kan exempelvis bli på ett vandrarhem. Det bästa är att du redan nu ställer dig i bostadskö i den kommun du bor i och börjar söka bland privata hyresvärdar i kommunen. Du kan också undersöka marknaden av andrahandsuthyrning t.ex. på blocket.se. Man måste uttömma sina egna möjligheter att ordna med bostad på egen hand.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter