Socialtjänsten talar illa om personer de handlägger

Hej!

Har ett ärende hos socialtjänsten där det egentligen handlar om mitt barn.
Tyvärr är jag en ganska besvärlig förälder då jag i många år haft kontakt med socialtjänsten utav olika anledningar, bland annat ett ”narcissistiskt” ex osv.
Men nu kom det till min kännedom att de sitter och talar illa om mig, så en annan handläggare som delvis är involverad ringer upp mig, talar om för mig att denne fått veta att det inte var någon idé för jag var si och jag var så. Känner mig otroligt kränkt, då dessa individer inte har en aning om hur jag är eller vad jag tycker eller ens varför.
Då satt enhetschef med, två metodhandledare varav den en är jävig och det kortet har de själva använt. Eftersom den handläggare jag verkligen litade på byttes då jag för tre år sedan i ett annat ärende talat om för den metodhandledare att jag tyckte hon gjorde fel(helt plötsligt efter tre år användes detta). Två handläggare och ytterligare en handläggare var också med på mötet.
Det finns absolut inget förtroende för dessa individer förutom en (som inte då är vår handläggare) och jag är tyvärr tvingas att fortsätta en kontakt med socialtjänsten men vet inte hur man kan komma vidare för förtroendet är för alltid förstört för dessa.
Får de ens bete sig på det viset?

Tacksam för svar då jag måste fortsätta ha kontak!

Arg förälder

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du känner dig utlämnad till socialtjänstens sätt att hantera dig.

Vi kan inte gå in i enskilda ärenden och har ingen bakgrund i varför det blivit så här. Vi vet heller inte i vilket sammanhang och varför du måste ha kontakt med socialtjänsten, men du skriver att du måste.

Det är inte ovanligt i ärenden att det finns olika uppfattningar om vad och på vilket sätt information har sagts eller meddelats. När det gäller bedömningar om barns bästa och föräldraförmåga finns det starka och viktiga känslor med. Du behöver samverka med socialtjänsten och de behöver samverka med dig, allt för att planering runt ditt barn ska bli så bra som möjligt. Det är inte okej att prata illa om någon, men däremot behöver man kunna berätta om det som är bekymmer. Om det är ett specifikt möte som du har reagerat över kan det vara bra att be om ett nytt möte för att se om det går att reda ut vad som sagts och vilka känslor det väckt.

Om du vill framföra klagomål på det bemötande du fått kan du dels lämna klagomål till den stadsdel du tillhör. Du kan även kontakta IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter