Under utredning ,dröja utbetalning, beslut

Hej
En maj ansökan komplett i gott tid
Till nu under utredning, jag är sjukskriven och mår betydligt värre pga av detta
Finns det några regler kring tider för att få beslut, varför de dröja, man brukar skicka 25 -26 varje månaden om man lämna ansökan i tid innan 15 .
Mvh

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är frustrerande att inte veta hur man har det med ekonomin.

Beslut ska fattas i dessa ärenden utan dröjsmål, vanligtvis inom 10 dagar från det att ansökan inkommer. Förseningar kan ske om man t.ex. inte kommit in med alla underlag i tid.

Vi rekommenderar dig att kontakta handläggare för att få klart besked om utbetalningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter