Hyra

Hejsan!
Jag har en fråga om bistånd för hyra och uppehälle.
Man betalar hyra i förskott så ex jag måste betala i december för januari månad. Däremot ansöker jag om hyra och uppehälle i den 5 januari för perioden 1 januari till 21 januari. Eftersom att jag ansöker hyra för januari då har jag inte betalat hyran i december månaden som är avsedd för januari.'
Med andra ord ligger jag bak med betalningen och då har en skuld på en hyra.
ifall jag uppfyller villkoren för 4 kap 1§ SoL kan jag erhåll bistånd för min skuld? jag har tidigare erhållit bistånd och söka börja studera efter 21 januari.

fundering

Kommentarer

Hej!

Vi tänker att om du ansöker om försörjningsstöd för januari så borde det inkludera januari hyra, trots att denna skulle vara betald i slutet av december. Du behöver dock höra med handläggaren i ditt ärende för att få ett exakt svar.

Om det inte utbetalats hyra för januari månad finns det möjlighet att ansöka om en hyresskuld om man kan visa att man saknade medel för den perioden. Om du studerar sedan 21 januari och försörjer dig genom studiemedel kan det vara svårt att få sin hyresskuld beviljad i efterskott, men man har alltid rätt att ansöka och få sin sak prövad.

Om du inte bifalls den hyra, är vårt tips att göra upp en avbetalningsplan med din hyresvärd så hyresvärden förstår att du har goda intentioner.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter