Avbryta studier utan CSN för rätten till försörjningsstöd

Jag läser en privat 1år utbildning på distans som kostar sammanlagt 15 000kr men som jag betalar av varje månad ca 1300kr. Den är inte CSN-berättigad så jag får inget bidrag. Denna månaden har jag sökt försörjningsstöd från socialtjänsten för att få hjälp till att kunna betala min hyra, mat och räkningar m.m. eftersom jag inte har någon annan inkomst i dagsläget. Jag har tidigare varit föräldraledig och fått bidrag från försäkringskassan men har inte kvar de bidragen längre eftersom jag inte har hand om barnen i dagsläget.

Inom 3 månader ska jag ställa in mig i fängelse eftersom jag har blivit dömd för fängelse i 10 månader. Därför är det heller inte rimligt att söka något jobb.

Nu till min fråga, jag har fått kravet att jag är tvungen att avsluta mina pågående studier för att ha rätt till bistånd från försörjningsstöd. Trots att min planering är att fortsätta studierna inne i fängelset sedan, vilket ses som ok från socialtjänsten. Men om jag ska bli beviljad måste jag avbryta den utbildningen jag läser till just nu, som jag redan har betalat av ca 5 000kr på och gjort klart nästan halva utbildningen. Den är inte CSN berättigad så jag undrar om det är möjlighet att dem kan kräva att jag ska avsluta mina studier för rätten till bidrag. När utbildningen i framtiden kan leda till ett arbete och bidra till att jag blir självförsörjande?

AA

Kommentarer

Hej!

Utifrån vad som kan utläsas av din skrivelse så är du redan aktuell hos någon handläggare inom socialtjänsten och verkar redan ha haft diskussionen om studierna med denna.

Rent principiellt så ska vuxna studerande i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd för att försörja sig under studietiden. Om utbildningen inte är studiemedelsberättigande gäller kravet att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

Det är dock viktigt att poängtera att det vid en ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en individuell behovsprövning. Det är därför viktigt att du framför alla argument till din handläggare så att de kan fatta ett beslut utifrån detta.

Om du är missnöjd med det fattade beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Du kan också vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och omsorg.

Hoppas att du har fått svar i din fråga.

Vänligen

soctanterna

Soctanter