Undanhålla barn från sociala kontakter

Hej
En närstående fick barn i början av denna corona pandemi. Familj och vänner har ett fåtal ggr sett barnet utomhus på avstånd. Men föräldrarna har alltmer avskärma sig. De ringer inte. Ljudet från telefon stör pappan. Mamman svarar knappt på sms det tar lång tid innan någon får svar och då är det korta svar som vi mår bra. Vilket är väldigt olikt dem. Det arbetar heltid båda två och åker då kommunalt. Men är väldigt motvilliga till att ens ses utomhus med släkt och vänner. De delar inga bilder på barnet och mamman har nämnt i förbifarten att barnet blir rädd av att se främmande människor samt att hon lämnat barnet hemma vid BVC besök och att BVC inte kommit på besök i hemmet. Vi är nu flera som är väldigt oroliga men har inget sätt att ta upp oron då föräldrarna hänvisar till pandemi restriktioner. Men eftersom vi knappt sett barnet på 14 månader känner vi oss väldigt oroliga då föräldrarna verkligen avskärmat sig och slitit in sig. Tankarna har gått i banor av förlosdnibgspsykos eller att allt inte står rätt till mellan föräldrarna då mamman har förändrat sig så extremt mycket från att höra av sig dagligen innan detta till att svara på sms efter ca 3v. Bör vi göra en orosanmälan? Far barnet illa psykiskt av att endast ha social kontakt med mamma och pappa?

...

Kommentarer

Hej!

Det låter som att ni är oroliga för hela familjen då deras beteende förändrats under pandemin.

Det är svårt att sia om vad som ligger till grund för den distanseringen som ni beskriver hos familjen. Utifrån er beskrivning av era tankar kring denna, rekommenderar vi er att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten har då möjlighet att utreda familjens och framför allt barnets situation. Om det finns behov, har socialtjänsten möjlighet att bistå med hjälp och stöd till familjen eller delar av familjen. En sådan utredning utgår alltid från barns bästa.

Familjens kontakt med socialtjänsten omfattas av sekretess och ni kommer inte få någon återkoppling. Det kan dock kännas tryggt att ni initierat eventuellt behov av stöd samt bedömning av om ett barn på något sätt far illa.

Vänd er till den kommun där familjen bor eller det stadsområde (i Malmö), familjen har sin bostadsadress i, för att göra anmälan.

Om förhållandena är goda, far ett sådant litet barn inte illa psykiskt av att bara ha kontakt med sina föräldrar. På sikt behöver dock alla barn andra sociala kontakter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter