Tagit ut loggfiler

Hej jag fick ut loggfiler på min sons journaler som handlar om mig då jag blev anmäld av en gammal klient för sexuellt ofredande, mm som min son skulle ha bevittnat och ser att typ hela kommunens handläggare ( 35 st )har varit inne och tittat i journalen. vad kommer hända med dessa handläggare ?

Nisse

Kommentarer

Hej!

Då det gäller denna fråga så rekommenderar vi dig att i första hand vända dig till chefen för handläggare på socialtjänsten i den kommun du tillhör.

Det finns också möjlighet att vända sig till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. IVO syd har tel: 010 7885000

Upplysningsvis så omfattas all dokumentering i personärenden inom socialtjänsten av sekretess. Som handläggare är det endast tillåtet att gå in i ett personärende om man på ett eller annat sätt behöver handlägga ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter