inkomster som inte räknas med

Hej!

Det är så att jag studerar i Högskolan och tänkte ansöka eknoikst bistånd. Jag erhåller studiemedel och har tilläggsbidrag för mitt barn.
Min fråga lyder när socialtjänsten räknar in mina inkomster räknas då tilläggsbidraget för mitt barn.
Vilka inkomster räknas ej in?

d943d

Kommentarer

Hej!

Du uppger i din skrivelse att du tänker ansöka om ekonomiskt bistånd under tiden du studerar på högskola. Följande gäller för vuxna studerande:

Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. Studiestödet ska då räcka till den tidsperiod som har angivits av den utbetalande myndigheten.

Det kan dock finnas undantag från denna huvudregel:

-om man aktivt har sökt feriearbete men inte fått något.

-om man har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen.

-i akuta nödsituationer även under pågående termin.

Utifrån att det finns en individuell behovsprövning då det gäller ekonomiskt bistånd så råder jag dig att kontakta den socialtjänst som du tillhör för att få ett besked om vad som gäller i just din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter