Sjuka Grannar?

Postat: 2009-12-01 19:49

Hej
En av våra grannar uppträder mycket störande mot oss. Vi har haft möten med vår brf-styrelse och vår granne för att lösa problemet, utan framgång. Grannen har därefter nekat till fler möten, men bla. anmält oss till grannfejden på tv3.

Då vi tror att vår granne lider av psykiska problem, och styrelsen inte kan lösa vår konflikt, undrar vi om man på något vis kan koppla in socialen? Vi menar att vår granne lider av vanföreställningar som hon tar ut på oss. Hon tror vi väcker henne på nätterna med dunsar och hämnas på oss genom att vid olika tillfällen nattetid slå en kvast i sitt tak/vårt golv och väcka oss. Enligt vår granne själv är hon sjkukskriven och mycket ensam och lider av sömnsvårigheter. Vi (jag och min sambo) arbetar på dagarna och sover på nätterna (när vi kan). Vår granne har nyligen meddelat att hon har ett friskhetsintyg - helt appropå.

Vad kan vi göra - vart kan vi vända oss?

J

Kommentarer

Postat: 2009-12-03 16:20

Hej

Vi har tidigare fått frågor från medborgare med samma problem, bland annat inläggen ”Våra grannar behöver hjälp” från 091017 eller ”Sjuk granne” från 091029. Dessvärre har vi inte många fler tips att ge än dem vi redan gett i forumet, i er situation kan socialtjänsten inte göra mycket för att hjälpa. Vi skulle vilja be er att ta kontakt med er Brf på nytt och påtala deras skyldighet att finna en lösning. Ni kan också diskutera med dem hur bevisfrågan ser ut och vad mer ni kan göra för att bidra till en lösning, påtala att detta tär på er hälsa. Återigen uppmanar vi er att göra anmälningar varje gång er granne bryter mot bostadsrättsföreningens regler och stör er i ert hem.

Hoppas att ni finner en lösning till slut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter