inkomster som inte räknas med

hejsan!
För att ansöka ekonomiskt bidrag räknar socialtjänsten mina inkomster och utgifter.
Det jag undrar räknas tilläggsbidraget för ett barn från CSN in inkomsterna när socialtjänsten räknar hur mycket jag är berättigad till?

Jenny

Kommentarer

Hej!

Så bra att du funderar och planerar över hur du kan göra. Det finns en gräns på hur mycket du som ungdom kan tjäna utan att det påverkar försörjningsstödet/socialbidraget.

För hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får man ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar förälderns ansökan om försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2021 var 47 300 kr.

Om du skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med.

Lycka till med extrajobbet och skolarbetet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter