skall inkomsten räknas samman med familjen

Hej. Har nyligen blivit Godman för en 18-åring med ett handikapp.
Hen har underhållsstöd 2000 + barnbidrag 1250. Vad bör hen betala hemma ?
Det skall täcka mat och boende (del i lägenhet)
Skall min huvudmans inkomster verkligen läggas ihop med resterande familjens inkomst då familjen har försörjningsstöd ?

fundersam godman

Kommentarer

Hej!

Det är väldigt svårt för oss att uttala oss om enskilda ärenden.

Generellt sett är föräldrar försörjningsskyldiga fram tills att barnet antingen blivit myndigt eller tills att den unge gått ut gymnasiet, men längst tills den unge fyllt 21.

Barn har inte försörjningsskyldighet mot sina föräldrar.

Din fråga kan tyckas enkel men vi vill hänvisa dig till socialsekreteraren till familjen för att avgöra detta.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter