Kan jag få stöd?

Hej! Jag fyller 21 i år och har lidit av psykisk ohälsa i många år och hoppade av gymnasiet pga detta. Efter det har jag jobbat och försökt pluggat upp gymnasiet. Just nu är jag timvikarie inom LSS och pluggar inte då mitt mående inte tillåter det. Jag jobbar ungefär nån dag i månaden just nu. Jag har vid två tillfällen fått frågan om jag får något ekonomiskt stöd ifrån socialen, både av min läkare på psykiatrin samt av personalen på sjukhuset (psyk). Jag är ibland inlagd på psykiatrisk slutenvård, äter flera mediciner och har terapi två dagar i veckan. Dessa räkningar ska jag bekosta själv, samt mobil och diverse (som kläder, nöjen mm). När jag jobbade mer betalade jag 4000kr i hyra till min mamma men nu finns inte den möjligheten längre. Jag har idag kontaktat kommunal för att se om jag kan få a-kassa trots att jag inte är arbetslös.

Eftersom jag inte klarar av att jobba särskilt mycket eller plugga för tillfället behöver min mamma försörja mig helt och det kommer dröja länge innan jag kan flytta hemifrån. Jag vill kunna betala min mobil, mina sjukhusräkningar, kläder, schampo men även göra saker på fritiden som andra ungdomar gör. Jag undrar därför, precis som min läkare, om jag har någon sorts rätt till ekonomiskt stöd av något slag?

Dotter

Kommentarer

Hej!
Vad fint att du försöker att göra rätt för dig trots ditt dåliga mående.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att du bara kan få det om försörjningen inte kan lösas på annat sätt. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad och om du får ett avslagsbeslut kan detta alltid överklagas till Förvaltningsrätten. Bedömningen socialtjänsten gör är individuell och det kan finnas särskilda skäl att beakta. Ett av kraven är att man ska vara arbetssökande vid ansökan till försörjningsstöd och om du inte kan arbeta på grund av ditt mående kan socialtjänsten eventuellt kräva ett sjukintyg.

Utifrån hur du beskriver ditt mående kanske du även bör prata med din läkare för eventuell sjukskrivning. Du kanske har rätt till sjukersättning från Försäkringskassan.

Vi har svårt att uttala oss i enskilda ärenden men vi råder dig att kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor för att rådgöra men någon handläggare/mottagning på försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter