Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

Hej
Jag har stora problem med min kommun i Danmark och är snart utan bostad.
Jag har flera gånger försökt få dem att skicka mig till Sverige, min son bor i Malmö. Jag lider av dokumenterad ångest och panikångest som har utlösts av den psykiska misshandel jag blivit utsatt för här av kommunen. Jag vill ha kontakt med någon som kan hjälpa mig.

Carina

Kommentarer

Hej!

Som svensk eller dansk medborgare har man rätt att bo och arbeta var man vill utifrån den Nordiska konventionen. Emellertid gäller att man själv måste ansvara för att ordna med bostad och försörjning där man vill bo. Detta gäller även de som vill flytta till annan ort inom Sverige.

Du behöver söka den hjälp du behöver i din bosättningskommun i Danmark, eftersom du är bosatt där i nuläget.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter