ansökan kommer in för sent

Hej!
Jag har en fundering kring ansökan om bistånd.
ifall man har sökt bistånd för 1 januari till 31 januari men lämnar in ansökan den 5 januari.
Vad gäller då? finns det något som står i lagen.
Samt ifall personens situation är akut ska man ändå kunna handlägga det?

funderar

Kommentarer

Hej!

Om du lämnar in din ansökan om försörjningsstöd för sent har detta ingen betydelse vid beräkningen. Vi förmodar att du uppbär bistånd månatligen. Du får räkna med en handläggningstid på ca en vecka. Det är därför viktigt att du lämnar din ansökan i god tid.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd akut och få din sak prövad. Vid avslag ska beslutet vara skriftigt. Du har rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter