Blir barn omhändertagna om de är hemlösa?

Hej! Undrar vad som händer om en familj hamnar på gatan med små barn? Detta är inte på grund av att familjen har några sociala problem utan att bostadssituationen är extremt svår och bostaden de bor i nu ska säljas. Föräldrarna har jobb och inkomst och kan betala hyra, men ingen vill hyra ut just nu. Blir barnen omhändertagna trots att det inte är på något sätt föräldrarnas fel att de hamnat på gatan?

Mirja

Kommentarer

Hej!

Nej, barn blir inte omhändertagna för att familjen blir hemlös. Om man är självförsörjande, åligger det föräldrarna att ansvara för att familjen har någonstans att bo. Om man inte kan lösa boendet med hjälp av nätverk kan man ta in på hotell/vandrarhem. Denna kostnad behöver sedan redovisas om man behöver ansöka om bistånd till boende på socialtjänsten.

Bor man i Malmö bör man snarast anmäla sig till Boplats syd samt följa upp första och andrauthyrningar av bostäder på t.ex. Blocket.

Av vikt är att man också försöker finna bostad utanför den kommun man arbetar i. Runt Malmö finns flera kranskommuner med mycket goda kommunikationer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter