Problem med soc om man har inneboende med försörjningsstöd?

Hej! Jag funderar på att hyra en lägenhet tillsammans med en person som har försörjningsstöd. Jag är orolig över att när personen i fråga ansöker om stöd för den nya bostaden så ser socialtjänsten att jag och mina barn är också folkbokförda på samma adress och att det kommer dra onödig uppmärksamhet från socialtjänstens sida till mig och mina barn. Jag har inga sociala problem, är förskollärare och har jobb med bra betalt. Anledningen till att jag vill flytta ihop med någon är att jag vill spara ihop pengarna till egen bostad och det går inte om jag betalar hela hyran själv. Personen som jag i så fall flyttar ihop med är en nära släkting och har inga sociala problem (inget missbruk, ingen psykisk ohälsa, inga anmärkningar eller domstolsärenden). Det enda som personen har svårt med är att hitta heltidsjobb nu i coronatider. Kan det påverka mig och barnen negativt i en sådan situation? Tack!

Siri

Kommentarer

Hej!

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

Om man bor tillsammans, det vill säga har gemensamt hushåll, blir totalsumman mindre, då man delar på vissa gemensamhetskostnader, såsom t.ex. hyra, el, bredband etc. Om man bor ensam blir den totala kostnaden högre då man ju ensam står för alla kostnader. Om en av hushållets medlemmar är självförsörjande påverkas alltså inte dennes ekonomi utifrån att annan medlem uppbär försörjningsstöd utöver att man gemensamt står för ovan nämnda gemensamhetskostnader.

Vi rekommenderar att din släkting kontaktar sin handläggare på socialtjänsten och redogör för hur du och din släkting planerar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

Om man bor tillsammans, det vill säga har gemensamt hushåll, blir totalsumman mindre, då man delar på vissa gemensamhetskostnader, såsom t.ex. hyra, el, bredband etc. Om man bor ensam blir den totala kostnaden högre då man ju ensam står för alla kostnader. Om en av hushållets medlemmar är självförsörjande påverkas alltså inte dennes ekonomi utifrån att annan medlem uppbär försörjningsstöd utöver att man gemensamt står för ovan nämnda gemensamhetskostnader.

Vi rekommenderar att din släkting kontaktar sin handläggare på socialtjänsten och redogör för hur du och din släkting planerar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Soctanter