Måste försörja min mamma?

Hej! Min mamma får ekonomisk hjälp från socialtjänsten. Vi bor nu i olika bostäder och jag sköter mitt ekonomi själv. Jag är vuxen och har barn. Nu är det så att jag har bestämt mig för att flytta till en annan stad, som är mycket dyrare än där vi bor nu. Min plan är att köpa eget boende inom 1-2 års tid. För att inte behöva betala så mycket under tiden vill jag flytta in med min mamma (i den nya bostaden alltså). Detta är också för att hon ska ha råd för att bo någonstans i den dyra staden... Tanken är att jag hyr i andra hand och så skriver jag ett kontrakt med min mamma att hon hyr ett rum av mig (med hyresvärdens tillåtelse). Problemet är nu att hon tror att socialen kommer att dra in hjälpen. Att socialtjänsten kommer alltså tycka att om hon bor med mig så räknas vi som samma hushåll och att det är mitt (över medel) inkomst som räknas och att hon då behöver inget hjälp. Kan det stämma? Varför ska vi räknas som samma hushåll bara för att vi är släkt? Jag flyttar ju in med henne för att både jag och hon ska ha råd med boende, inte för att jag vill ha gemensam hushåll med min mamma. Tack för svaret!

Sara

Kommentarer

Hej!

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

Om man bor tillsammans, det vill säga har gemensamt hushåll, blir totalsumman mindre, då man delar på vissa gemensamhetskostnader, såsom t.ex. hyra, el, bredband etc. Om man bor ensam blir den totala kostnaden högre då man ju ensam står för alla kostnader.

Vi rekommenderar att din mamma kontaktar sin handläggare och redogör för hur du och din mamma planerar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter