Gemensamma hushållskostnader

Hej,
Jag behöver få lite klarhet kring några frågor. Skulle uppskatta om ni hade möjlighet att besvara dessa.

Jag har hört att om en person som ingår i en hushållsgemenskap med en eller flera personer har lägre kostnader än någon som är ensam i hushållet".

Vilka är dessa "lägre kostnader", skulle ni kunna ge några exempel?

Vad är det som avgör om någon ingår i en hushållsgemenskap?

Antar socialtjänsten att det är en självklarhet att man delar på hushållskostnader bara för att två vuxna vänner bor tillsammans?

Delar man på hushållskostnader om man bara delar på hyra, el, varmvatten, bredband och inget mer?

Vänligen

La revolution

Kommentarer

Hej!

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

Om man bor tillsammans t.ex. i kollektiv blir då totalsumman mindre, då man delar på vissa kostnader. (gemensamma hushållskostnader). Om man bor ensam blir den totala kostnaden högre då man ju ensam står för alla kostnader.

Riksnormen är uppdelad i personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.

I personliga kostnader ingår kostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid/lek hygien, barn och ungdomsförsäkring.

I gemensamma hushållskostnader ingår förbrukningsvaror och dagstidning. Därutöver tillkommer kostnader för hyra, el, bredband kostnader som inte går att schablonisera och som man delar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter