Socialbidrag för vuxna

Hej!
Det är så att jag hamnat i en liten veva här.
Ansökan inkommen den 5 januari från mig avseende försörjningsstöd under perioden 1 januari till 21 januari. Jag har gått på Jobbcentrum men vill börja studera. Jag frågade socialsekrteraren i november, som Ansökan inkommen den 5 januari från mig avseende försörjningsstöd under perioden 1 januari till 21 januari. Jag har gått på Jobbcentrum men vill börja studera. Jag frågande socialsekrteraren i november om jag kunde byta från Jobbcentrum till studier inom media på gymnasial nivå men det är oklart om socialsekrtararen har haft tid att svara. Jag slutar ändå på jobbcentrum när hans avtalade tid där är slut och står därför utan ersättning från 1 januari till 21 januari och ansöker om ersättning under dessa dagar. Efter 21 jan har jag försörjning genom studielån. Jag anger i min ansökan att jag anser att jag har fått lov att sluta på Jobbcentrum av sekrtararen men det anser inte socialsekrataren. Tydligen har socialsekrataren har tvärtom arbetat för att förlänga hans kontakt med Jobbcentrum. Jag uppger även att Arbetsförmedlingen har uppgivit att jag inte får studera samtidigt som jag har plats på Jobbcentrum. Då uppehåller jag i praktiken två platser och det är slöseri med samhällets resurser. Jag är ogift men har en son som jag bor tillsammans med i en andrahandstvåa, med en månadshyra på 5 500 kr per månad.

Det känns lite konstigt här vilka är det lämpligaste åtgärder . Jag ska väl kunna studera media i gymansienivå. Är ansökan fel?

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte svara på om ansökan är rätt eller fel. Det är också så att du alltid har rätt till en individuell prövning av just din specifika situation.
Du skriver att du ansökt den 5 januari för tiden 1–21 januari, en ansökan kan aldrig gälla tidigare än det datum du lämnat in ansökan.

Om vi förstår din fråga rätt så är du självförsörjande nu genom studiemedel. Som studerande gäller att börja ansöka om sommarjobb i god tid så att du kan fortsätta vara självförsörjande.

Som studerande med barn har du också möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter