Försörjningsstöd

Hej
Jag är ensamstående mamma mitt barn är 14 år. jag ska ansöka om försörjningsstöd men min son har fått ersättning efter hans pappas död 200000kr som är insatta på ett överförmydarspärrat konto, kommer soc att kräva att vi måste äta de pengarna först.

Drottningen

Kommentarer

Hej!
Så klokt av dig att ta reda på så mycket du och vi hoppas svaret kommer till nytta.

Generellt sett är det som så att ett barn aldrig ska stå för försörjning av sin förälder. Det är alltid en individuell bedömning som görs när en person ansöker om ekonomiskt bistånd och en del i en bedömning kan vara att kunna påvisa vad pengarna kommer ifrån och är tänkt att användas till. Det kan vara så att pengarna är tänkt att användas för försörjningen av barnet. Då kan en förälder bli beviljad ekonomiskt bistånd för sin del men att pengarna som finns på ett konto, som du skriver, ska gå till försörjningen av barnet.

Men det är alltid en individuell bedömning som ska göras.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter