Hushållsgemenskap

Behöver bara lite förtydligande så att jag kan förstå rätt.

Om två vuxna bor tillsammans där den ena uppbär försörjningsstöd ska socialtjänsten då beräkna riksnormen till en lägre nivå när man enbart delar på kostnader så som hyra,el,varmvatten,bredband?
Ska man verkligen få lägre belopp trots att det inte finns något hushållsgemenskap?

Bör socialtjänsten per automatik anta att man har en hushållsgemenskap bara för att man bor tillsammans med en annan vuxen person som man inte har ett förhållande med?

Vänligen
D'Angelo

D'Angelo

Kommentarer

Hej!
Kostnaderna för en vuxen person som ingår i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer som inte kan betraktas som sambor, blir lägre än om han eller hon bor ensam. Därför beräknas normen i dessa fall som den personliga kostnaden för ensamstående samt dennes andel av hela hushållets gemensamma hushållskostnader.

Det innebär alltså att den totala normen blir lägre eftersom ni delar på de kostnader som du nämner. I övrigt beräknas normen i dessa fall som den personliga kostnaden för ensamstående.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter