Kan jag följa med på stödsamtal

Hej!
Min sambo har frivilligt sökt stöd hos soc för att exet baktalar honom och sprider lögner om att han är missbrukare och att han misshandlat henne. Han har fått stöd men han känner att soc valt exets sida. De har delad vårdnad om barnen och hon vill nu ha enskild vårdnad. Får jag följa med honom som stöd till soc eller vad är det för regler som gäller?
Bästa,
S

sun

Kommentarer

Hej!

Du har fråga kring att följa med din sambo på stödsamtal utifrån att det pågår en vårdnadstvist. Om din sambo har enskilda stödsamtal kan det finnas en möjlighet att du kan följa med som stöd till honom. Det kan dock uppkomma frågor kring sekretess om samtalet rör sig kring barnet eller f.d sambon som du inte har rätt att ta del av eftersom du inte är förälder.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan det bästa är att din sambo kontaktar behandlaren som han har kontakt med för att fråga om det finns möjlighet att du deltar som stöd.

Det är alltid svårt med vårdnadstvister men det viktigaste är vad som är bäst för barnet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter