Bankuppgifter

Vilka uppgifter kan soc få direkt från sökandes bank? Inga? Saldo? Kontoutdrag/transaktioner? Hur många konton en har. Vilka banker en är kund hos?
Har förstått att handlägga en ansökan delvis går ut på att verifiera de uppgifter som en sökande lämnar in. Vet att uppgifter hämtas från Försäkringskassan, Skatteverket, CSN. Hur är det med arbetsgivare? Fler?
Tacksam för svar, känns olustigt att inte veta vad och hur uppgifter kollas.

Jonas

Kommentarer

Hej!
Vad gäller ansökan om försörjningsstöd, råder vi dig att i först hand kontakta den enhet som handlägger ärendet.

Generellt gäller att du själv måste kunna styrka, med skriftliga handlingar, samtliga inkomster och eventuella utgifter som inte ingår i riksnormen. Det är bara du själv som får inhämta uppgifter från din bank. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Du måste vanligtvis också lämna in en kopia av senaste deklarationen där det framkommer om du har sparade medel i olika banker eller fonder.

Lämnar du oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du åtalas för bidragsbrott.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter