Deogtest

Hej ! Ska på möte med familjen för en orosanmälan då jag fick åka ambulans för ett krampanfall! Detta var ett stort misstag och första gången jag testat något! Då undrar jag om dom kommer ta ett drogtest när mötet sker? Det känns något kränkande samt dålig tillit!

Orosanmälan

Kommentarer

Hej!

Förstår att denna situation tynger dig.

Vi kan inte svara på individuella frågor utan mer generellt. Vi kan därför inte svara på om socialtjänsten kommer att be dig lämna fler drogtester.
Om det finns en misstanke från socialtjänstens sida att en förälder till ett minderårigt barn har problem med droger är det socialtjänstens skyldighet att se till att detta barn får det skydd och den omsorg det behöver.

För att du som förälder ska kunna tillgodose ditt barns behov av skydd och omsorg så krävs det att inga droger förekommer. Ett sätt att visa detta på är att lämna urinprov på FMN ( Föräldraföreningen mot narkotika) eller liknande. Du skriver att det känns kränkande. Försök att tänka att det är för din och din sons skull.

Hoppas det löser sig för er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter