Falska påståenden

Hej
Socialen vill bara hitta på falska påståenden om mig i mitt ärende och hittar på att jag inte är stabil, vilket jag är, fick förlossningdepression med mitt andra barn och depressionen är borta sen några månader tillbaka. Men jag reagerade starkt när jag var hos barnmorskan som gjorde en anmälan. Vi har samarbetat med socialen men de hittar bara på att något är fel. Vi vet inte vad det är. vad kan vi göra åt detta. min pojke på 3 år är väldigt känslig av sig vilket de inte begriper. Har socialen eller får de hitta på falska påståenden om mig som mamma? Vart vänder vi oss för att få hjälp, vi mår jättedåligt över situationen

Omtänksam mamma

Kommentarer

Hej!

Du skriver att socialtjänsten hittar på falska anklagelser i ditt ärende. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan rekommenderar dig att åter kontakta din handläggare för att gå igenom din utredningsplan för att se vilka förändringar du behöver göra för att det ska bli så bra som möjligt för er alla.

Det är tråkigt att du känner dig anklagad då det försvårar att ni gemensamt ska kunna arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för ditt barn.
Möjligheten finns även att du föreslår för din handläggare om att kalla till ett nätverksmöte där alla inblandade, både professionella och anhöriga deltar för att kartlägga oron över barnet och vad som behövs förändras för att socialtjänsten ska kunna bedöma att ditt barn är tryggt i din vård.

Om du är missnöjd med handläggningen kan du kontakta din handläggares chef. Möjligheten finns också att kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är en tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

Hoppas ni kan få till stånd ett fungerande samarbete!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter