Orosanmälan anonymt

Hej. Kan jag göra en orosanmälan anonymt? I blanketterna finns ett fält där man ska skriva namn?

Emma

Kommentarer

Hej!

I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej. Tänk då på att inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter någonstans samt om du ringer; använder dolt nummer.

I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får då inte vara anonym. Skriver du en orosanmälan i yrket kan du begära att bli kontaktad för att få reda på om en utredning inletts eller ej.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter