stöd och behandling och socialtjänsten

nu har det kommit fram att min fru ska lämna mej för att få hem sina barn.dom ringde till min fru och sa att hon kan lämna mej och så hon får träffa och ha sina barn kvar??detta har pågått sen 2009 och socialtjänsten vill inte svara på mina frågor om att min fru ska lämna mej för att få hem sina barn?men ni idag så sa dom detta.även min fru har detta inspelat(lagen om inspelning)hur ska jag pappan till mina barn få tillbaka anförtroende för mina barn??har gjort IVO anmälan idag.

Generalen

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring socialtjänsten handläggning kring era barn och de krav som de ställer på din fru. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men om socialtjänsten har ställt det krav som du beskriver har de troligtvis också förklarat för er varför de bedömt det som de gjort. Om det finns oklarheter kring deras krav och bedömning råder vi er att kontakta handläggaren i ärendet för att få ett korrekt svar gällande ert specifika ärende.

Precis som du skriver finns möjligheten att kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som har till uppgift att granska socialtjänstens handläggning.

Vänlingen
Soctanterna

Soctanter